OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Numer dokumentu: 98
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE NR 98/2010
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31.12.2010r.


w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomościNa podstawie § 4 uchwały Nr XXXIII/268/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie oraz gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy “ Ordynacja podatkowa “ oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego, po rozpoznaniu wniosku Pana Jana Biegańskiego o rozłożenie na raty opłat planistycznych ustalonych w decyzjach Wójta Gminy Włoszakowice Nr: 7324 – 19/08/09 z dnia 3.12.2010r., Nr: 7324-61/08/09 z dnia 3.12.2010r. mając na uwadze trudną sytuację rodzinną i materialną wnioskującego zarządzam, co następuje:

§ 1

Rozłożyć Panu Janowi Biegańskiemu na raty opłatę planistyczną o łącznej w kwocie 6.100 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów numerami geodezyjnymi 393/4, 391/14 położonych w miejscowości Grotniki spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, płatną w następujących kwotach i terminach:

1. rata do 31.01.2011r. - 610,00 zł ( sześćsetdziesięćzłotych)
2. rata do 28.02.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
3. rata do 31.03.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
4. rata do 30.04.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
5. rata do 31.05.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
6. rata do 30.06.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
7. rata do 31.07.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
8. rata do 31.08.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
9. rata do 30.09.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)
10. rata do 31.10.2011r. - 610,00 zł (sześćsetdziesięćzłotych)

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektor Beacie Gertych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06