OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Numer dokumentu: 7
Rok: 2011

 

 

ZARZĄDZENIE NR 7 /2011

WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 14 marca 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 12.356,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących o 12.356,00 złotych.

2. Zwiększenie dochodów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 12.356,00,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.115.233,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarzadzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 27.144.256,00 złotych, w tym dochodów bieżących 22.523.370,00 złotych i dochodów majątkowych 4.620.886,00 złotych.

 

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 12.356,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 12.356,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 20.992.688,00 złotych, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 4.356,00 złotych i ogółem wynoszą 16.036.143,00 złote, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 4.156,00 złotych i ogółem wynoszą 10.683.261,00 złotych,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 200,00 złotych i ogółem wynoszą 5.352.882,00 złote,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 8.000,00 złotych i ogółem wynoszą 3.503.873,00 złote.

3. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 12.356,00 złotych, co daje ogólną kwotę 3.115.233,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarzadzenia.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 38.711.137,00 złotych, w tym wydatków bieżących 20.992.688,00 złotych i wydatków majątkowych 17.718.449,00 złotych

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

 

 

Wójt Gminy

 

mgr Stanisław Waligóra

 

 

Uzasadnienie:

 

Zwiększa się dochody i dotacje na zadania zlecone o 12.356,00 zlotych w zwiazku z otrzymaniem dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ( załącznik nr 1 i 2 ).

Tą samą kwotę wprowadza się w wydatkach oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z powyższym zadaniem ( załącznik Nr 3 i 4 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06