OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Charbielinie, Bukówcu Górnym, Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Charbielinie, Bukówcu Górnym, Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym

Numer dokumentu: 9
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 9/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Charbielinie, Bukówcu Górnym, Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice, po rozpatrzeniu wniosków (...) zarządzam co następuje:


§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie:
1.części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,44 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie, na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Panu Kazimierzowi Mojsowi.
2.części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,44 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie, na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Panu Alojzemu Poznaniakowi.
3.części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,50 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie, na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Panu Janowi Kunce.
4.części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,50 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie, na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Panu Jarosławowi Jaskulskiemu.
5.części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0400 ha oznaczonej numerem działki 700, położonej w Bukówcu Górnym, na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2014r. Państwu Barbarze i Romanowi Koschel.
6.części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,4272 ha oznaczonej numerem działki 692/14, położonej we Włoszakowicach, na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2012r. Panu Henrykowi Pukackiemu.
7.części nieruchomości gruntowej o powierzchni 12,5 m², oznaczonej numerem działki 693/8, położonej we Włoszakowicach, na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2012r. Panu Damianowi Sołtysiakowi.


§ 2

Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Charbielin, sołectwa Bukówiec Górny, miejscowości Włoszakowice, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław WaligóraPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06