OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych w drodze zamiany

Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych w drodze zamiany

Numer uchwały: 31
Numer sesji: 6
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VI/31/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych w drodze zamiany
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art 15 ust 1 i art. 37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt orny kl. V i pastwisko trwałe kl. V, położonej w Jezierzycach Kościelnych, oznaczonej numerem działki 217/6 o pow. 0,2045 ha zapisanej w KW PO1L/00036579/0 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości, położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki 881/5 o pow. 0,0217ha zapisanej w KW PO1L/00000626/4 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Państwa Cecylii Władysława Poloch.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr VI/31/2011
z dnia 22 marca 2011r.


W celu poszerzenia drogi gminnej (ul. Wańskiego) w Bukówcu Górnym, za zgodą właściciela nieruchomości przyległej wydzielona została, działka oznaczona numerem geodezyjnym 881/5 o powierzchni 0,0217 ha, której nabyciem jest zainteresowana Gmina Włoszakowice.
Właściciel powyższej nieruchomości wyraził zgodę na jej zbycie na rzecz Gminy w zamian za nabycie działki nr 217/6 położonej w Jezierzycach Kościelnych, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, o powierzchni 0,2045 ha w ewidencji gruntów oznaczonej jako grunt orny kl. V i pastwisko trwałe kl. V.
Ponieważ nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice, nie jest Gminie niezbędna do realizacji zadań własnych, stąd nie ma przeszkód by ją zbyć na rzecz zainteresowanego.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06