OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 32
Numer sesji: 6
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VI/32/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 505/2, o powierzchni 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006617/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Norberta Toboły, z przeznaczeniem pod budowę ul. ks. Józefa Górnego we Włoszakowicach,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Włoszakowice

Wnioskiem z dnia 04 lutego 2011r. pan Norbert Toboła, który jest właścicielem działki nr 505/2, wyraził zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice.
Uwzględniając fakt, że nabywana nieruchomość stanowi część ulicy ks. Górnego we Włoszakowicach zasadnym jest nabycie prawa własności oznaczonej w uchwale nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06