OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 36
Numer sesji: 6
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 3 000 000,00 złotych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – zaprojektuj i wybuduj”, w tym na rok:
1.2011 – kwotę 819 000,00 zł,
2.2012 – kwotę 2 181 000,00 zł.

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Gminy Włoszakowice.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

Gmina Włoszakowice w 2010 roku przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – zaprojektuj i wybuduj”.
W związku z powyższym 13 grudnia 2010 roku złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek aktualizacyjny o udzielenie pomocy finansowej w formie preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki na realizację przedmiotowego zadania.
Decyzją Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 roku, dla Gminy Włoszakowice została zaplanowana pomoc finansowa w wysokości 3 000 000,00 zł, w tym na rok 2011 – 819 000,00 zł.
Jednym z wymaganych przez WFOŚ i GW załączników potrzebnych do późniejszego podpisania umowy pożyczki jest niniejsza uchwała, dlatego też jej podjęcie jest niezbędną czynnością, która pozwoli na dalszą procedurę przygotowania stosownej umowy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06