OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw z mieszkańcami

Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw z mieszkańcami

Numer uchwały: 38
Numer sesji: 6
Rok: 2011
UCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw z mieszkańcami


Na podstawie art. 5a w związku z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 3403) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Poddaje się pod konsultacje z mieszkańcami sołectw Gminy Włoszakowice projekty statutów poszczególnych jednostek pomocniczych.
§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrań mieszkańców poszczególnych sołectw.

§ 3

Miejsce, dzień i godzina zebrań mieszkańców oraz wykaz osób wyznaczonych przez zarządzającego konsultację na przewodniczących zebrań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Informacje o zarządzeniu i przeprowadzeniu konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń na terenie objętym konsultacją oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06