OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie określenia sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie określenia sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych

Numer dokumentu: 13
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 13/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych.

Na podstawie § 1 ust.3 i § 2 ust.2 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz.67) zarządzam co następuje:
§1.
Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach jest tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych.
§ 2.
1. Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw wyznaczam koordynatora.
2. Funkcje koordynatora powierzam Pani Mirosławie Poloszyk-Miś.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Włoszakowice.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06