OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie w trybie bezprzetargowym.

Numer dokumentu: 19
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 19/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 08 kwietnia 2011 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie w trybie bezprzetargowym.
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2011r. Pani Czesławy Górczak – zarządzam co następuje:


§ 1

1. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3000 ha oznaczonej numerem działki 339/4, położonej w Dłużynie, na okres od 01.05.2011r. do 30.04.2012r. Pani Czesławie Górczak, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Dłużyna i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Stanisław WaligóraPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06