OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 23
Rok: 2011

Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice
-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266. ze zmianami), pkt. 19 załącznika do Uchwały Nr XV/113/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Z 2008r. Nr 143 poz. 2586), zarządzam co następuje:

§ 1
Podstawę dla ustalenia podstawowej, minimalnej i maksymalnej stawki czynszu stanowi wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa wielkopolskiego w wysokości 3322,00 zł, ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego na okres od 1 kwietnia do 30 września 2011r.

§ 2
Ustalam podstawową stawkę czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości 3,32 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu, minimalną stawkę w wysokości 2,66 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu, maksymalną stawkę w wysokości 4,65 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu,

§ 3
Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu uwzględnione będą zgodnie z pkt. 23 załącznika do Uchwały Nr XV/113/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice.

§ 4
Stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowi 50 % minimalnej stawki czynszu i wynosi 1,66 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 18 września 2008r. W sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06