OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych położonych w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych położonych w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym.

Numer dokumentu: 24
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 24/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych położonych w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy, po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 28 marca 2011r. Pana Pawła Johna; z dnia 18 marca 2011r. Pana Przemysława Bąka; z dnia 28 marca 2011r. MAAL Sp.C A. Mądrzak, M. Dąbrowska; z dnia 09 lutego 2011r. Pana Henryka Jagodzika – zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie:
1) nieruchomości gruntowych zabudowanych oznaczonych numerami działek: 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47, o łącznej powierzchni 2,52 ha, położonych w Boszkowie – Letnisku ul. Turystyczna, na okres jednego roku tj. 20.06.2011r. do 19.06.2012r. Panu Pawłowi Johnowi, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2) części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 103/16, o powierzchni 0,0050 ha, położonej w Boszkowie – Letnisku ul. Dworcowa, na okres od 20.06.2011r. do 19.09.2011r. Panu Przemysławowi Bąkowi, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
3) części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 984, o powierzchni 0,0300 ha, położonej w Boszkowie – Letnisku na okres od 20.06.2011r. do 19.09.2011r. Pani Alinie Mądrzak i Małgorzacie Dąbrowskiej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
4) nieruchomości gruntowych zabudowanych oznaczonej numerem działki 639/2 o powierzchni 0,0335 ha, oraz oznaczonej numerem działki 638/46 o powierzchni 0,0194 ha, na okres od dnia 20.06 do 19.09.2011r. Panu Henrykowi Jagodzikowi, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Grotniki, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06