OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Numer uchwały: 39
Numer sesji: VII
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr VII/39/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości zabudowanych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47, o łącznej powierzchni 2,52 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 103/16, o powierzchni 0,0050 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 3

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy “Promenadzie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 984, o powierzchni 0,0300 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 4

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczących nieruchomości gruntowych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 639/2 i 638/46, o łącznej powierzchni 0,0529 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 5

Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa w § 1, § 2, § 3, § 4, zawierają mapy stanowiące załączniki do uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06