OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Numer uchwały: 40
Numer sesji: VII
Rok: 2011UCHWAŁA Nr VII/40//2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651; ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego, obręb Grotniki, zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1L/00026802/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych , oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi działek:
1) 893/1 o powierzchni 0,1222 ha,
2) 893/2 o powierzchni 0,0913 ha,
3) 893/3 o powierzchni 0,0888 ha,
4) 893/4 o powierzchni 0,1138 ha,
5) 893/5 o powierzchni 0,0606 ha,
6) 893/6 o powierzchni 0,0877 ha,
7) 893/7 o powierzchni 0,0879 ha,
8) 893/8 o powierzchni 0,0848 ha,
9) 893/9 o powierzchni 0,1110 ha,
10) 893/11 o powierzchni 0,1590 ha,
11) 893/12 o powierzchni 0,1098 ha,
12) 893/13 o powierzchni 0,1094 ha,
13) 893/14 o powierzchni 0,1089 ha,
14) 893/15 o powierzchni 0,1696 ha

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06