OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/41/2011w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr VII/41/2011w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 41
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VII/41/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 553/8, o powierzchni 0,0810 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00057053/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa Zenona i Stanisławy Beba, z przeznaczeniem pod budowę części drogi na ulicy Ogińskiego we Włoszakowicach,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06