OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi w trybie przetargowym

Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi w trybie przetargowym

Numer uchwały: 42
Numer sesji: 7
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr VII/42/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 maja 2011r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi w trybie przetargowym

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651; ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi, obręb Sądzia, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 120/2 o powierzchni 0,3700 ha i 121/2 o powierzchni 0,5500 ha; zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00039857/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych – w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06