OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego nad należnym.

Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego nad należnym.

Numer uchwały: 48
Numer sesji: 7
Rok: 2011

Uchwała Nr VII/48/2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego nad należnym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1.
Wyraża się wolę podjęcia czynności niezbędnych do uzyskania przez Gminę Włoszakowice zwrotu podatku VAT, tj. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w tym dokonania niezbędnych zmian organizacyjnych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Uzasadnienie
do Uchwała Nr VII/48/2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 maja 2011 roku

Zmiana przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, nazywanego podatkiem VAT pozwoliła na odzyskiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki tego podatki naliczonego nad należnym.
Wobec powyższego Rada Gminy Włoszakowice wyraża wole podjęcia czynności zmierzających do odzyskania tego podatku. Będą one wymagały dokonania zmian organizacyjnych w gminie oraz zmiany sposobu rozliczenia tego podatku. Dlatego też wyraża się wole podjęcia w/w czynności pozostawiając organowi wykonawczemu decyzję co do zakresu niezbędnych zmian.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06