OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/49/2011 projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach”

Uchwała Nr VII/49/2011 projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach”

Numer uchwały: 49
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VII/49/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach” zgłoszonego do dofinansowania w ramach
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się i przystępuje do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

Przystąpienie Gminy Włoszakowice do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Pośredniczącej.
Na realizację projektu gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 147.115,02 zł Projekt nie przewiduje zapewnienia wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędnym załącznikiem do umowy o dofinansowanie.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06