OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim, Zbarzewie i Boszkowie w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim, Zbarzewie i Boszkowie w trybie bezprzetargowym

Numer dokumentu: 29
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim, Zbarzewie i Boszkowie w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice; po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 17 maja 2011r. Pana Marka Johna; z dnia 14 maja 2011r. Pana Henryka Muryna; z dnia 19 kwietnia 2011r. Pana Zenona Buli – zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie:
1) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,05 ha oznaczonej numerem działki 107/2 oraz części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,51 ha oznaczonej numerem działki 355/1, położonej w Krzycku Wielkim, na okres od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. Panu Markowi Johnowi, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,51 ha oznaczonej numerem działki 60, położonej w Boszkowie, na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Panu Zenonowi Buli, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
3) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,09 ha oznaczonej numerem działki 195/9, położonej w Zbarzewie, na okres od 01.11.2011r. do 31.10.2014r. Panu Henrykowi Murynowi, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzycko Wielkie, sołectwa Boszkowo, sołectwa Zbarzewo, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06