OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetarg: remont drogi gminnej Dłużyna-Bucz; remont ulicy przy remizie OSP w Dłużynie; remont ulicy Krótkiej we Włoszakowicach

Przetarg: remont drogi gminnej Dłużyna-Bucz; remont ulicy przy remizie OSP w Dłużynie; remont ulicy Krótkiej we Włoszakowicach
ZAPROSZENIE DO SK ŁADANIA OFERT
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE “PRZETARG NIEOGRANICZONY”
o wartości do 60.000 EURO

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
Regon : 4115028877
NIP : 697-20-97-378
64-140 Włoszakowice, województwo wielkopolskie, powiat leszczyński

 1. Przedmiot zamówienia :


Wykonanie remontu drogi gminnej Dłużyna - Bucz, remont ulicy przy remizie OSP w Dłużynie oraz remont ulicy Krótkiej we Włoszakowicach.
PKWiU 45.23.1.
Szczegółowa specyfikacja techniczna do uzyskania w siedzibie Zamawiającego - biuro ZDG.

 1. Termin realizacji zadania - do 6 września 2005 r.


 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %.

- cena - 80 %
- termin płatności - 10 %
- gwarancja - 10 %

 1. Wymagania :


W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177) spełniający warunki zawarte w art. 22 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe:

  • spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia,

  • dysponują sprzętem i kadrą pracowniczą gwarantującą należyte wykonanie zamówienia,


 1. Warunki zamówienia.


Termin związania ofertą 30 dni.

 1. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, biuro ZDG. Termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2005 r o godzinie 13.00.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2005 r o godzinie 13.15 w siedzibie zamawiającego (sala masońska - przyziemie pałacu)

 1. Kontakt z osobą w/w sprawie.


Kierownik ZDG - Jerzy Michalski, tel. /065/ 5252 961, kom. 601975065
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06