OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 55
Numer sesji: VIII
Rok: 2011
U C H W A Ł A Nr VIII/55/2011
------------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), w związku z § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1


Upoważnia się wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice – Stefana Lis, do wykonywania wobec przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice czynności określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zmianami).

§ 2
Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, ze zmianami).


§ 3
Traci moc Uchwała Nr XVII/178/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06