OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Numer uchwały: 57
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VIII/57/2011
RADY GMINY WłOSZAKOWICE
Z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ), art.33 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45 poz.235) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Włoszakowice w kwocie 500,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza obowiązek prowadzenia przez wójta rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość uchwala rada gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1.386 zł. Proponuje się aby opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Włoszakowice wynosiła 500,-zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06