OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie polityki czynszowej Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie polityki czynszowej Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 59
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VIII/59/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie polityki czynszowej Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Gminy Włoszakowice wyraża wolę oddawania mienia Gminy Włoszakowice do odpłatnego używania lub używania i pobierania pożytków.
2. Rada deklaruje podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy, w tym w szczególności nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice, budowlami i urządzeniami przesyłowymi.
3. Wyraża się stanowisko by stawki czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolne, odpowiadające przelicznikom kwintala żyta za 1 ha gruntu, nie przekraczały rocznie 5,0 kwintali.

§ 2
Wyraża się wolę by stawka czynszu za dzierżawę 1 m² gruntu wykorzystywanego na inne cele niż rolnicze nie przekraczały stawek czynszu stosowanych przez Wójta dotychczas, z tym zastrzeżeniem, że:
a) na działalność organizacji społecznych – 0,09 zł/miesiąc
b) pod działalność sportową i kulturalną – 0,5 zł/miesiąc
c) pod drogi i parkingi – 0,01 zł/rok
d) pod działalność przedsiębiorstw komunalnych – 0,01 zł/miesiąc

§ 3
Wyraża się wolę by miesięczne stawki czynszu najmu lub dzierżawy nie przekroczyły miesięcznie:
a) w przypadku budynków i lokali użytkowych:
- pod działalność edukacyjną, kulturalną i sportową, organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – 0,1 zł/m2
- pod działalność zakładów opieki zdrowotnej – 5,5 zł/m2
b) budynków, budowli i sieci wod-kan:
- oczyszczalnia ścieków – 0,3 zł/m2
- stacja uzdatniania wody - 0,3 zł/m2
- sieć wodociągowa – 5 zł/km sieci
- sieć kanalizacyjna – 7 zł/km sieci
- sieć deszczowa – 2 zł/km sieci

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórUZASADNIENIE
UCHWAŁA NR VIII/59/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2011 r.


Gmina obok wykonywania zadań własnych prowadzi również działalność gospodarczą na majątku stanowiącym jej własność, polegającą na oddawaniu w najem i dzierżawę nieruchomości, budynków, budowli czy lokali. Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i wyraża jedynie stanowisko Rady Gminy Włoszakowice w zakresie kształtowania polityki gospodarki nieruchomościami i polityki czynszowej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06