OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2011.

Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2011.

Numer dokumentu: 36
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 36/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2011.Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, pozycja 1240 ) zarządzam co następuje:


§ 1

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, występujących w budżecie Gminy Włoszakowice, przyjętym Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 oraz zmianami wprowadzonymi do 30 czerwca 2011 roku.
2. Ogólna kwota
1) dotacji wynosi 3.256.241,00 złotych,
2) wydatkowania dotacji również wynosi 3.256.241,00 złotych,
3. Aktualny plan finansowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:

W planie finansowym uwzględniono wielkości kwot dotacji na zadania zlecone zgodne z danymi otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zawarte w planie finansowym są zgodne z danymi zawartymi w uchwale Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 oraz zmianami wprowadzonymi do 30 czerwca 2011 roku.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06