OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Numer dokumentu: 38
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 38/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14.07.2011r.

w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomościNa podstawie § 4 uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy “Ordynacja podatkowa “ oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego, po rozpoznaniu wniosku Pani I.K. o rozłożenie na raty opłaty planistycznej ustalonej w decyzji Wójta Gminy Włoszakowice Nr B.NiB.6725.09.2011 z dnia 25.03.2011r., mając na uwadze trudną sytuację rodzinną i materialną wnioskującego zarządzam, co następuje:


§ 1

Rozłożyć Pani I.K. na raty opłatę planistyczną w kwocie 1.760 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów numerem geodezyjnym 641/10 położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, płatną w następujących kwotach i terminach:


1. rata płatna do 31.08.2011r. - 352 (trzystapięćdziesiątdwa zł)
2. rata płatna do 30.09.2011r. - 352 (trzystapięćdziesiątdwa zł)
3. rata płatna do 31.10.2011r. - 352 (trzystapięćdziesiątdwa zł)
4. rata płatna do 30.11.2011r. - 352 (trzystapięćdziesiątdwa zł)
5. rata płatna do 31.12.2011r. - 352 (trzystapięćdziesiątdwa zł)

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektor Beacie Gertych

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-)Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06