OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia stawek czynszu za grunty rolne, grunty wykorzystywane na cele inne niż rolnicze, budynki i lokale użytkowe, wchodzące w skład zasobów majątkowych Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia stawek czynszu za grunty rolne, grunty wykorzystywane na cele inne niż rolnicze, budynki i lokale użytkowe, wchodzące w skład zasobów majątkowych Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 39
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 39/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za grunty rolne, grunty wykorzystywane na cele inne niż rolnicze, budynki i lokale użytkowe, wchodzące w skład zasobów majątkowych Gminy Włoszakowice.
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie polityki czynszowej Gminy Włoszakowice – zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalam następujące stawki czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolne, odpowiadające przelicznikom kwintala żyta z 1 ha gruntu:
1. grunty kl. III – do 4 kwintali z 1 ha gruntu,
2. grunty kl. IV i IVa – do 2 kwintali z 1 ha gruntu,
3. grunty kl. V i VI – do 1 kwintala z 1 ha gruntu,
4. ogródki działkowe i ogrody przydomowe – do 2 kwintali z 1 ha gruntu,
5. nieużytki – do 1 kwintala z 1 ha gruntu,
6. stawy rybne – do 2,5 kwintala z 1 ha gruntu,

§ 2

Ustalam minimalne miesięczne stawki czynszu netto za grunty wykorzystywane na cele inne niż rolnicze:
1. część działki nr 692/14, położonej we Włoszakowicach, o powierzchni 305 m², zabudowanej masztem telefonii komórkowej – 3 złotych za metr kwadratowy,
2. część działki nr 388/1, położonej w Grotnikach, o powierzchni 225 m², zabudowanej masztem telefonii komórkowej – 4 złotych za metr kwadratowy,
3. część działki nr 260, położonej w Zbarzewie o powierzchni 225 m², zabudowanej masztem telefonii komórkowej – 4 złotych za metr kwadratowy,
4. część działki nr 411, położonej we Włoszakowicach, o powierzchni 18 m², zabudowanej kioskiem handlowym – 6 złotych za metr kwadratowy,
5. część działki nr 693/8, położonej we Włoszakowicach, o powierzchni 12,5 m², przeznaczonej na działalność handlową – 5 złotych za metr kwadratowy,
6. część działki nr 103/16, położonej we Boszkowie – Letnisku ul. Dworcowa , o powierzchni 50 m², przeznaczonej na wypożyczalnię sprzętu wodnego – 9 złotych za metr kwadratowy,
7. działek nr 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, położonej w Boszkowie – Letnisku ul. Dworcowa, o łącznej powierzchni 6025 m², przeznaczonych na parking - 1 złotych za metr kwadratowy,
8. część działki nr 984, położonej w Boszkowie – Letnisku na promenadzie, o powierzchni 1200 m², przeznaczonej na działalność handlową i gastronomiczną – 2,2 zł za metr kwadratowy,
9. część działki nr 984, położonej w Boszkowie – Letnisku na promenadzie, o powierzchni 300 m², przeznaczonej na plac zabaw – 1 zł za metr kwadratowy,
10. część działki nr 984, położonej w Boszkowie – Letnisku na promenadzie, o powierzchni 6 m², przeznaczonej na punkt sprzedaży waty cukrowej i prażonej kukurydzy – 18 zł za metr kwadratowy,
11. część działki nr 994, położonej w Boszkowie – Letnisku ul. Pocztowa, o powierzchni 4000 m², przeznaczonej na parking – 0,04 zł za metr kwadratowy,
12. działki nr 639/2, 638/46, położone w Boszkowie – Letnisku ul. Turystyczna, o łącznej powierzchni 529 m², przeznaczone na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej – 3 zł za metr kwadratowy,
13. działki nr 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47, położone w Boszkowie – Letnisku ul. Turystyczna, o łącznej powierzchni 25200 m², przeznaczone na prowadzenie Ośrodka Żeglarskiego – 0,05 zł za metr kwadratowy,
14. część działki nr 306, położonej w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wielkopolskich, o powierzchni 6,48 m², przeznaczonej na cele gospodarcze – 1,8 zł za metr kwadratowy,

§ 3

Ustalam następujące miesięczne stawki czynszu netto za budynki i lokale użytkowe:
1. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym we Włoszakowicach pl. 21 Października, o łącznej powierzchni 205,56 m², przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia “Izba Życia – Nadzieja” - 0,05 zł za metr kwadratowy,
2. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym we Włoszakowicach ul. J. Otto 16, o łącznej powierzchni 54,20 m², przeznaczone na prowadzenie biur - 2 zł za metr kwadratowy,
3. lokal użytkowy położony w budynku wielolokalowym w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wielkopolskich, o powierzchni 108 m², przeznaczony na prowadzenie kawiarni – 1,9 zł za metr kwadratowy,
4. lokal użytkowy położony w budynku wielolokalowym w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wielkopolskich, o powierzchni 18,17 m², przeznaczony na centralę telefoniczną – 53 zł za metr kwadratowy,
5. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym w Krzycku Wielkim ul. Szkolna, o powierzchni 134,10 m², przeznaczony na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – 4,9 zł za metr kwadratowy,
6. lokal użytkowy położony w budynku wielolokalowym w Krzycku Wielkim ul. Szkolna, o powierzchni 27,70 m², przeznaczony na gabinet stomatologiczny – 9,00 zł za metr kwadratowy,
7. lokal użytkowy położony w budynku wielolokalowym we Włoszakowicach pl. 21 Października, o łącznej powierzchni 150 m², przeznaczony na prowadzenie sklepu - 10 zł za metr kwadratowy,
8. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym we Włoszakowicach ul. Kurpińskiego 29, o łącznej powierzchni 88,15 m², przeznaczony na biura - 6,2 zł za metr kwadratowy,
9. budynek garażu położony w we Włoszakowicach pl. 21 Października, o łącznej powierzchni 16 m² - 5,53 zł za metr kwadratowy,
10. budynek gospodarczy położony w w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wielkopolskich, o łącznej powierzchni 16,2 m² - 1,6 zł za metr kwadratowy,
11. część budynku gospodarczego położonego w w Boszkowie - Letnisku ul. Turystyczna 7 z przeznaczeniem na hangar sprzętu wodnego, o powierzchni 382 m² - 1,2 zł za metr kwadratowy,
12. budynki położone w w Boszkowie - Letnisku ul. Turystyczna 7 z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Żeglarskiego, o łącznej powierzchni 473,23 m² - 0,04 zł za metr kwadratowy,

§ 4

Ustalam następujące miesięczne stawki czynszu netto za budynki i lokale użytkowe wykorzystwane na cele kulturalne:
1. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym we Włoszakowicach ul. Kurpińskiego 29 – 30,00 zł za całość lokali,
2. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym w Boguszynie nr 45 – 30,00 zł za całość lokali,
3. budynek sali wiejskiej położony w Jezierzycach Kościelnych nr 55a – 30,00 zł za budynek,
4. budynek sali wiejskiej położony w Sądzi nr 37b – 30,00 zł za budynek,
5. budynek sali wiejskiej położony w Zbarzewie nr 53 – 30,00 zł za budynek,
6. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wielkopolskich nr 112 – 30,00 zł za całość lokali,
7. lokale użytkowe położone w budynku wielolokalowym w Dłużtnie nr 23 – 30,00 zł za całość lokali,
8. budynek sali widowiskowej położony w Grotnikach ul. Piaskowa nr 3 – 30,00 zł za budynek,
9. budynek sali widowiskowej położony w Krzycku Wielkim ul. Szkolna nr 8 – 30,00 zł za budynek,
10. budynek sali widowiskowej położony we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego nr 27a – 30,00 zł za budynek,
11. budynek sali wiejskiej położony w Charbielinie nr 14a – 20,00 zł za budynek,
12. budynek sali wiejskiej położony w Skarżyniu – 20,00 zł za budynek,

§ 5

Zatwierdza się wysokość czynszu dzierżawnego za używanie i pobieranie pożytków od urządzeń, budynków i budowli wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na kwotę 1.055 zł/miesięcznie netto.

§ 6

Na okres do dnia 30 września zatwierdza się czynsz dzierżawny za mienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia na kwotę 8.100 zł/ miesięcznie netto.

§ 7

Określone w § 1, § 2, § 3, § 4 stawki czynszu stanowią stawki podstawowe przy negocjowaniu umów dzierżawy i umów najmu, które podlegają przedłużeniu lub są zawierane w trybie bezprzetargowym oraz są stawkami minimalnymi przy ustalaniu ceny wywoławczej w przetargach na dzierżawę lub najem nieruchomości.
§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierzam Biuru Nieruchomości i Budownictwa

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
(-) Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06