OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Numer dokumentu: 41
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 41 /2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 22 LIPCA 2011 ROKUw sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 102/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.Na podstawie art.10, 13, 26, i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 r. ze zmianami) oraz zgodnie z art.40 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.), zarządzam co następuje:


§ 1


Ustala się, że załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2010 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06