OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie

Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie

Numer dokumentu: 50
Rok: 2011

Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) po zasięnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dłużynie, Rady Rodziców Zespołu Szkół w Dłużynie w uzgodnieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w Poznaniu, zarządzam, co następuje:


§ 1
Przedłużam Panu Dariuszowi Walczakowi powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06