OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym.

Numer dokumentu: 52
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 52/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia ....................... 2011r. Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach – zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie:
1) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 240,11 m² położonych na działce numer 40/1 w Boguszynie ,
2) nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8585 ha oznaczonej numerem działki 40/6, położonej w Boguszynie,
3) nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0000 ha oznaczonej numerem działki 76/13, położonej w Boguszynie,
4) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4406 ha oznaczonej numerem działki 163/32, położonej w Boszkowie,
5) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,5100 ha oznaczonej numerem działki 60, położonej w Boszkowie,
6) lokali użytkowych oraz części nieruchomości gruntowej o powierzchni 22,68 m², położonych na działce numer 306 w Bukówcu Górnym,
7) lokali użytkowych (sali widowiskowej) o powierzchni 639,15 m² położonych na działce numer 501/4 w Bukówcu Górnym,
8) lokali użytkowych (kawiarni) o powierzchni 108,0 m² położonych na działce nr 501/4 w Bukówcu Górnym,
9) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0400 ha, oznaczonej numerem działki 700, położonej w Bukówcu Górnym,
10) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3400 ha, oznaczonej numerem działki 793, położonej w Bukówcu Górnym,
11) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3929 ha, oznaczonej numerem działki 796/4, położonej w Bukówcu Górnym,
12) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2600 ha, oznaczonej numerem działki 803, położonej w Bukówcu Górnym,
13) nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,3711 ha, oznaczonej numerem działki 808/12, położonej w Bukówcu Górnym,
14) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,4400 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie,
15) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,4400 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie,
16) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,5000 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie,
17) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,5000 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie,
18) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 69,44 m², położonych na działce nr 134/1 w Charbielinie,
19) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4814 ha oznaczonej numerem działki 146/1, położonej w Charbielnie,
20) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3800 ha oznaczonej numerem działki 65, położonej w Charbielnie,
21) nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1400 ha, oznaczonej numerem działki 46/2, położonej w Dominicach,
22) nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,3067 ha, oznaczonej numerem działki 49/27 położonej w Dominicach,
23) lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,8 m² położonego na działce nr 49/29 w Dominicach,
24) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,9400 ha, oznaczonej numerem działki 120, położonej w Dłużynie,
25) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0330 ha, oznaczonej numerem działki 139/1, położonej w Dłużynie,
26) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,9900 ha, oznaczonej numerem działki 225/1, położonej w Dłużynie,
27) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3000 ha, oznaczonej numerem działki 339/4, położonej w Dłużynie,
28) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 131 m², położonych na działce nr 356/8 w Dłużynie,
29) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,7500 ha, oznaczonej numerem działki 74, położonej w Dłużynie,
30) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0030 ha, oznaczonej numerem działki 103/16, położonej w Boszkowie – Letnisku,
31) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0050 ha, oznaczonej numerem działki 103/16, położonej w Boszkowie – Letnisku,
32) nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5919 ha oznaczonych numerami działek: 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, położonych w Boszkowie – Letnisku,
33) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0500 ha, oznaczonej numerem działki 316/4 położonej w Boszkowie – Letnisku,
34) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 225 m², oznaczonej numerem działki 388/1 położonej w Ujazdowie (obręb Grotniki),
35) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5000 ha, oznaczonej numerem działki 747/1, położonej w Grotnikach,
36) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 557,03 m², położonych na działce nr 747/2, w Grotnikach,
37) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2300 ha, oznaczonej numerem działki 753, położonej w Grotnikach,
38) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1200 ha, oznaczonej numerem działki 984, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
39) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0006 ha, oznaczonej numerem działki 984, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
40) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0300 ha, oznaczonej numerem działki 984, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
41) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4000 ha, oznaczonej numerem działki 999, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
42) lokalu mieszkalnego o powierzchni 42,8 m², położonego na działce nr 190/5 w Jezierzycach Kościelnych,
43) lokalu mieszkalnego o powierzchni 41,1 m², położonego na działce nr 193/3 w Jezierzycach Kościelnych,
44) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,1900 ha, oznaczonej numerem działki 217/5, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
45) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 303,96 m², położonych na działce numer 256/2 w Jezierzycach Kościelnych,
46) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6838 ha, oznaczonej numerem działki 256/2, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
47) lokalu mieszkalnego o powierzchni 70,3 m², położonego na działce nr 258 w Jezierzycach Kościelnych,
48) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,8100 ha, oznaczonej numerem działki 327, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
49) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3800 ha, oznaczonej numerem działki 328, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
50) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,0500 ha oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w Krzycku Wiekim,
51) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,4400 ha oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w Krzycku Wiekim,
52) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,9900 ha oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w Krzycku Wiekim,
53) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 2,3200 ha oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w Krzycku Wiekim,
54) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,5400 ha oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w Krzycku Wiekim,
55) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0700 ha oznaczonej numerem działki 174/6, położonej w Krzycku Wiekim,
56) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0700 ha oznaczonej numerem działki 174/6, położonej w Krzycku Wiekim,
57) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0700 ha oznaczonej numerem działki 174/6, położonej w Krzycku Wiekim,
58) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0700 ha oznaczonej numerem działki 174/6, położonej w Krzycku Wiekim,
59) lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,58 m², położonego na działce nr 351/6 w Krzycku Wielkim,
60) lokalu mieszkalnego o powierzchni 30,30 m², położonego na działce nr 351/6 w Krzycku Wielkim,
61) lokalu mieszkalnego o powierzchni 59,88 m², położonego na działce nr 351/6 w Krzycku Wielkim,
62) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,1400 ha oznaczonej numerem działki 354/1, położonej w Krzycku Wiekim,
63) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,5100 ha oznaczonej numerem działki 355/1, położonej w Krzycku Wiekim,
64) lokali użytkowych (sali widowiskowej) o powierzchni 385,43 m², położonych na działce numer 435/10 w Krzycku Wielkim,
65) lokali użytkowych o powierzchni 106,5 m², położonych na działce numer 435/10 w Krzycku Wielkim,
66) lokali użytkowych o powierzchni 27,7 m², położonych na działce numer 435/10 w Krzycku Wielkim,
67) lokali użytkowych o powierzchni 74,8 m², położonych na działce numer 435/14 w Krzycku Wielkim,
68) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 7,7100 ha oznaczonej numerem działki 520, położonej w Krzycku Wiekim,
69) części nieruchomości gruntowych rolnych o łącznej powierzchni 1,5200 ha oznaczonej numerem działek 544/4, 544/5, 544/6, położonych w Krzycku Wiekim,
70) części nieruchomości gruntowych rolnych o łącznej powierzchni 1,4675 ha oznaczonej numerem działek 544/4, 544/5, 544/6, położonych w Krzycku Wiekim,
71) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 371,3 m², położonych na działkach numer 7/1, 7/2 w Skarżyniu,
72) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,4300 ha oznaczonej numerem działki 125/18, położonej w Sądzi,
73) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 290,6 m², położonych na działce numer 130 w Sądzi,
74) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3800 ha oznaczonej numerem działki 130, położonej w Sądzi,
75) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,4200 ha oznaczonej numerem działki 158, położonej w Sądzi,
76) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0900 ha oznaczonej numerem działki 50, położonej w Sądzi,
77) lokali użytkowych o powierzchni 88,15 m², położonych na działce numer 114/1 we Włoszakowicach,
78) lokali użytkowych (sali widowiskowej) o powierzchni 372,36 m², położonych na działce numer 114/1 we Włoszakowicach,
79) lokali użytkowych o powierzchni 159,76 m², położonych na działce numer 114/1 we Włoszakowicach,
80) lokali użytkowych o powierzchni 21,99 m², położonych na działce numer 114/1 we Włoszakowicach,
81) lokali użytkowych o powierzchni 181,4 m², położonych na działce numer 114/1 we Włoszakowicach,
82) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,4700 ha oznaczonej numerem działki 221/1, położonej we Włoszakowicach,
83) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,8000 ha oznaczonej numerem działki 221/11, położonej we Włoszakowicach,
84) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,1600 ha oznaczonej numerem działki 221/2, położonej we Włoszakowicach,
85) lokalu mieszkalnego o powierzchni 77,3 m², położonego na działce nr 221/4 we Włoszakowicach,
86) lokali użytkowych o powierzchni 54,2 m², położonych na działce nr 221/4 we Włoszakowicach,
87) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0018 ha oznaczonej numerem działki 411, położonej we Włoszakowicach,
88) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,0400 ha oznaczonej numerem działki 53, położonej we Włoszakowicach,
89) lokali użytkowych o powierzchni 382 m², położonych na działce nr 638/47 w Boszkowie – Letnisku,
90) nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 2,5200 ha oznaczonych numerami działek: 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47, położonych w Boszkowie – Letnisku,
91) nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 0,0529 ha oznaczonych numerami działek: 638/46, 639/2, położonych w Boszkowie – Letnisku,
92) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,4272 ha oznaczonej numerem działki 692/14 położonej we Włoszakowicach,
93) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0228 ha oznaczonej numerem działki 692/14 położonej we Włoszakowicach,
94) części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0305 ha oznaczonej numerem działki 692/14 położonej we Włoszakowicach,
95) lokali użytkowych o powierzchni 205,56 m², położonych na działce nr 693/8 we Włoszakowicach,
96) lokali użytkowych o powierzchni 150,00 m², położonych na działce nr 693/8 we Włoszakowicach,
97) lokalu użytkowego o powierzchni 16,00 m², położonego na działce nr 693/8 we Włoszakowicach,
98) lokalu mieszkalnego o powierzchni 74,07 m², położonego na działce nr 693/8 we Włoszakowicach,
99) części nieruchomości gruntowej o powierzchni 12,5 m² oznaczonej numerem działki 693/8 położonej we Włoszakowicach,
100) nieruchomości gruntowej o powierzchni 20,0400 ha oznaczonej numerem działki 1199 położonej we Włoszakowicach,
101) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5100 ha oznaczonej numerem działki 184 położonej w Zbarzewie,
102) lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 120,16 m², położonych na działce nr 185 w Zbarzewie,
103) lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,4 m², położonych na działce nr 195/6 w Zbarzewie,
104) część nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,3400 ha oznaczonej numerem działki 195/9 położonej w Zbarzewie,
105) część nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0900 ha oznaczonej numerem działki 195/9 położonej w Zbarzewie,
106) lokalu mieszkalnego o powierzchni 77,0 m², położonych na działce nr 204/4 w Zbarzewie,
107) lokalu mieszkalnego o powierzchni 20,31 m², położonych na działce nr 244/1 w Zbarzewie,
108) lokalu mieszkalnego o powierzchni 30,9 m², położonych na działce nr 244/1 w Zbarzewie,
109) lokalu mieszkalnego o powierzchni 17,5 m², położonych na działce nr 244/1 w Zbarzewie,
110) lokalu mieszkalnego o powierzchni 28,8 m², położonych na działce nr 244/1 w Zbarzewie,
111) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,0800 ha oznaczonej numerem działki 259/1 położonej w Zbarzewie,
112) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,0900 ha oznaczonej numerem działki 260 położonej w Zbarzewie,
113) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0225 ha oznaczonej numerem działki 260 położonej w Zbarzewie,
114) nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0923 ha oznaczonej numerem działki 458/6 położonej w Zbarzewie.
2. Określone w ust. 1 pkt 1 – 112, składniki majątkowe podlegają wydzierżawieniu na okres od 01.10.2011r. do 30.06.2014r. Zarządowi Dróg Gminnych we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Boguszyn, sołectwa Boszkowo, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Charbielin, sołectwa Dominice, sołectwa Dłużyna, sołectwa Grotniki, sołectwa Jezierzyce Kościelne, sołectwa Krzycko Wielkie, sołectwa Skarżyń, sołectwa Sądzia, sołectwa Zbarzewo, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06