OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Numer uchwały: 62
Numer sesji: IX
Rok: 2011

STATUTY poszczególnych sołectw  zostały załączone do sołectw w Gminie Włoszakowice i tam można się zapoznać z ich treścią.

 

UCHWAŁA Nr IX/62/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty sołectw Gminy Włoszakowice:
1) Statut Sołectwa Boguszyn, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Statut Sołectwa Boszkowo, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Statut Sołectwa Bukówiec Górny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Statut Sołectwa Charbielin, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Statut Sołectwa Dłużyna, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Statut Sołectwa Dominice, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7) Statut Sołectwa Grotniki, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8) Statut Sołectwa Jezierzyce Kościelne, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
9) Statut Sołectwa Krzycko Wielkie, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
10) Statut Sołectwa Sądzia, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
11) Statut Sołectwa Skarżyń, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
12) Statut Sołectwa Zbarzewo, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie nadania statutów sołectw wraz ze zmianami przyjętymi: Uchwałą Nr XVIII/147/1993 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 marca 1993 w sprawie zmiany w statutach sołectw; Uchwałą Nr III/17/1994 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie zmian w statutach sołectw; Uchwałą Nr VII/75/1999 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectw Gminy Włoszakowice.
2) Uchwała Nr XII/114/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw: Boszkowo, Charbielin, Skarżyń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06