OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012

Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012

Numer dokumentu: 59
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 59/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 września 2011 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012.Na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/263/2010 z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice zarządza się opracowanie materiałów planistycznych z zakresu wykonywanych zadań:§ 1

Do opracowania projektów planów finansowych na rok 2012 zobowiązane są jednostki organizacyjne Gminy, tj:
1. Zespół Szkół w Bukówcu Górnym,
2. Zespół Szkół w Dłużynie,
3. Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych,
4. Zespół Szkół w Krzycku Wielkim,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
6. Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach,
7. Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach,
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
9. Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach,
10. Urząd Gminy we Włoszakowicach,
11. Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach,
12. Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.


§ 2

Odpowiedzialni za przedłożenie projektu planowanych dochodów i wydatków w powiązaniu z planowanymi do wykonania zadaniami jednostek wyszczególnionych w § 1 są ich kierownicy, a w przypadku urzędu gminy kierownicy biur we współpracy z głównym księgowym.

§ 3

1. Przedkładany projekt propozycji powinien być opracowany przy uwzględnieniu:
1) danych wynikających z WPF,
2) przewidywanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz stanu organizacyjnego jednostki,
3) poziomu cen, wysokości stawek podatkowych, taryf, marż, obowiązujących opłat oraz przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego,
4) przewidywanego stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na rok 2012.
2. Przedkładany projekt winien być sporządzony według wypracowanego wzoru i zawierać objaśnienia opisowe do zestawień tabelarycznych.

§ 4

Opracowane projekty należy skonsultować z Wójtem Gminy i po uzyskaniu jego akceptacji przedłożyć w terminie do 10 października 2011 roku.Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06