OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/68/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym,

Uchwała Nr X/68/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym,

Numer uchwały: 68
Numer sesji: X
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr X/68/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki 50/1, o powierzchni 0,0059 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00013092/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa Eleonory i Włodzimierza Maszner, z przeznaczeniem pod ustanowienie miejsca ochrony pamięci narodowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 września 2011r.

Małżeństwo Eleonora Włodzimierz Maszner, będący właścicielami działki nr 50/1, zwrócili się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice.
Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia jest niezbędna do ustanowienia miejsca miejsca pamięci narodowej, zasadnym jest nabycie tej nieruchomości przez Gminę Włoszakowice.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06