OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwały Nr X/70/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję w latach 2012-2015

Uchwały Nr X/70/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję w latach 2012-2015

Numer uchwały: 70
Numer sesji: X
Rok: 2011

U C H W A Ł A NR X/70/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2011 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję w latach 2012-2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1
Na ławnika do Sądu Rejonowego na kadencję w latach 2012-2015 w Lesznie w głosowaniu tajnym wybrano: Irenę Grycz.


§ 2
Wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję w latach 2012-2015 nie dokonano z powodu braku zgłoszeń kandydatów.


§ 3
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06