OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie zasad realizacji operacji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie zasad realizacji operacji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Numer dokumentu: 62
Rok: 2011

Zarządzenie Nr 62/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zasad realizacji operacji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz kierując się Zarządzeniem Nr 68/2010 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2010 w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zarządzam co następuje:

§ 1
Określam następujące zasady dokumentacji realizacji operacji „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice”jak w załączniku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06