OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego, zawarcia aneksów do umowy dzierżawy gruntów rolnych, zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego i dzierżawy gruntów

Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego, zawarcia aneksów do umowy dzierżawy gruntów rolnych, zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego i dzierżawy gruntów

Numer dokumentu: 68
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 68/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego, zawarcia aneksów do umowy dzierżawy gruntów rolnych, zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego i dzierżawy gruntów.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice, § 5 ust. 1 umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2011r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 października 2011r. Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach – zarządzam co następuje:


§ 1

Wyrażam zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej dzierżawy gruntu rolnego oznaczonego numerami działek 221/1 i 221/2, położonego we Włoszakowicach, na okres jednego roku.

§ 2

Wyrażam zgodę na zawarcie aneksu do umowy (przedłużenie umowy) z dnia 29 grudnia 2008r. dotyczącej dzierżawy części gruntu rolnego oznaczonego numerem działki 221/11, położonego we Włoszakowicach, na okres jednego roku,

§ 3

Wyrażam zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej dzierżawy gruntu rolnego oznaczonego numerem działki 803, położonego w Bukówcu Górnym, na okres do dnia 30 czerwca 2014r.

§ 4

Wyrażam zgodę na zawarcie aneksu do umowy (przedłużenie umowy) z dnia 26 listopada 2010r. dotyczącej dzierżawy gruntu rolnego oznaczonego numerem działki 125/18, położonego w Sądzi, na okres jednego roku,

§ 5

Wyrażam zgodę na zawarcie aneksu do umowy (przedłużenie umowy) z dnia 26 listopada 2010r. dotyczącej dzierżawy gruntu rolnego oznaczonego numerem działki 50, położonego w Sądzi, na okres jednego roku,
§ 6

Wyrażam zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (biur) zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, na okres do dnia 30 czerwca 2014r.

§ 7

Wyrażam zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 268, położonej w Jezierzycach Kościelnych na okres do dnia 30 czerwca 2014r.

§ 8

Wyrażam zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 146/1, położonej w Charbielinie na okres do dnia 30 czerwca 2014r.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządowi Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06