OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach,

Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach,

Numer uchwały: 77
Numer sesji: XI
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr XI/77/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych:
1) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/45, o powierzchni 0,0041 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00011672/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Spółdzielni Produkcyjno Handlowo Usługowej “WIATRAK” Włoszakowice,
2) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/47, o powierzchni 0,0020 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00004846/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa Lecha Marii Głuszak,
3) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/49, o powierzchni 0,0485 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00030432/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej współwłasność Pana Czesława Bartkowiaka i Pana Jana Gnacińskiego,
4) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/51, o powierzchni 0,0260 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00036423/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Stanisława Bajona,
5) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/53, o powierzchni 0,0225 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00047741/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej współwłasność Pana Sanisława Bajona i Państwa Marka i Marii Bajon,
6) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/55, o powierzchni 0,0160 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00044746/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa Ryszarda Bożeny Kasperskich,
7) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/57, o powierzchni 0,0094 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00019700/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pani Donaty Hoffmann,
8) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/59, o powierzchni 0,0092 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00019700/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pani Donaty Hoffmann,
9) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/61, o powierzchni 0,0050 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00021944/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Krzysztofa Apolinarskiego,
10) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/63, o powierzchni 0,0168 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00010702/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Karola Bajona,
11) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/65, o powierzchni 0,0111 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00010702/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Karola Bajona,
12) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/67, o powierzchni 0,0108 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00000550/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pani Małgorzaty Stankowiak,
13) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/69, o powierzchni 0,0106 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00001290/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Tadeusza Nowaka,
14) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/71, o powierzchni 0,0110 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00010702/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Karola Bajona,
15) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/73, o powierzchni 0,0200 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00010326/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa Włodzimierza Doroty Flieger,
16) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/75, o powierzchni 0,0249 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00049432/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa Ryszarda Bożeny Kasperskich,
17) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/77, o powierzchni 0,0188 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00055882/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pani Bogusławy Krawczyk,
18) położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 171/79, o powierzchni 0,0177 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00010701/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pani Grażyny Błaszczyk,
19) położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki 817/1, o powierzchni 0,0149 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00014127/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Piotra Śliwy,
20) położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki 816/1, o powierzchni 0,0061 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00012852/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Leona Przezbórskiego,
2. Wymienione w § 1 ust. 1 nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Bukówiec Górny z miejscowością Włoszakowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórUzasadnienie
W związku podjęciem przez Gminę Włoszakowice działań zmierzających do uzyskania środków zewnętrznych na budowę ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Bukówiec Górny z miejscowością Włoszakowice, niezbędnym jest nabycie na rzecz Gminy Włoszakowice nieruchomości na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne w celu umożliwienia procedury wykupu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06