OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

Numer uchwały: 80
Numer sesji: XI
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr XI/80/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 09 listopada 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie, oznaczonej numerem działki 133/2, o powierzchni 0,1500 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/0001945/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Daniela Jagodzika.
2. Cena wymienionej w ust. 1 nieruchomości nie przekroczy kwoty 10000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych).
2. Wymienioną w § 1 ust. 1 nieruchomość nabywa się z przeznaczeniem pod drogę gminną.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e


Przeznaczona do nabycia droga stanowi część drogi łączącej miejscowość Dłużyna z miejscowością Charbielin. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i w celu umożliwienia procedury wykupu nieruchomości, podjęcie uchwały jest niezbędne.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06