OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych

Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych

Numer uchwały: 82
Numer sesji: XI
Rok: 2011

U C H W A Ł A Nr XI/82/2011
---------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz § 23 ust. 1 Statutów Sołectw - przyjętych Uchwałą Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 stycznia 1991 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych.

§ 2

1. Termin zebrania wyborczego wyznacza się na dzień:
1) pierwszy termin: 29 listopada 2011 r. godz. 18.30
2) drugi termin: 29 listopada 2011 r. godz. 18.45

2. Termin wyborów sołtysa wyznacza się na dzień: 11 grudnia 2011 r.
w godz. od 9.00 do 13.00.
3. Na miejsce zebrania i wyborów sołtysa wyznacza się salę wiejską w Jezierzycach Kościelnych.
4. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radną Irenę Przezbór.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i eWg obowiązującego do końca roku Statutu Sołectwa Jezierzyce Kościelne „kadencja sołtysa trwa 4 lata od dnia wyborów”. Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych odbyły się w listopadzie 2007 r. 5 listopada 2011 r. Mija 4 letnia kadencją i należy zarządzić wybory do samorządu tej wsi.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06