OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach

w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach

Numer uchwały: 2005/28/232
Numer sesji: 28
Rok: 2005UCHWAŁA Nr XXVIII/232/2005


Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 15 grudnia 2005r


w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dominice.


Na podstawie art. 85 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. ze zmianami) i zgodnie z art. 24 ust. 3 w związku z art. 18 ust.2 pkt, 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz na podstawie art.18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591), po dokonaniu analizy złożonego zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.


Rada Gminy Włoszakowice postanawia:

§ 1


Przyjąć zarzut Pana KG właściciela działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 45 ( w projekcie planu teren oznaczony symbolem 4 Uct )
§ 2


Teren będący przedmiotem w/w zarzutu stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały wykonany na projekcie rysunku planu ( pomniejszenie).


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/ 232/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 15 grudnia 2005r


Rada Gminy Włoszakowice postanawia przyjąć zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.

wniesiony przez KG - właściciela działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 45.


Zmiana dotyczy w terenu działki,którego właścicielem jest osoba prywatna. Teren tej działki w projekcie planu jednostka bilansowa oznaczona symbolem 4 Uct przeznaczony był w całości pod usługi turystyczne, teraz na wniosek właściciela część terenu tej działki położona wzdłuż wschodniej i południowej granicy jednostki bilansowej ma być przeznaczona na działki rekreacyjne.
W związku z tym należy również zapewnić dla projektowanych działek rekreacyjnych poprawny, bezkolizyjny dostęp komunikacyjny.
Zmiana przeznaczenia części tego terenu na działki rekreacyjne nie będzie miała wpływu na pozostałe ustalenia projektu planu, w związku z tym można dokonać niezbędnej korekty w projekcie rysunku planu i projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06