OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

Numer uchwały: 2005/25/206
Numer sesji: 25
Rok: 2005


Uchwała Nr XXV/206/ 2005

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w PoznaniuNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 Nr 116, poz.1203 ) oraz art. 48 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 64 poz. 565 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie do 313.700,- złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym, na którą w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę 1.230.000,- złotych.

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXII/ 185 / 2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06