OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dominickiej

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dominickiej

Numer uchwały: 2005/26/211
Numer sesji: 26
Rok: 2005

 

UCHWAŁA Nr XXVI/211/ 05

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 16 listopda 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dominickiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2005r Nr 172 poz. 1441), art. 28 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2005r Nr 169 poz. 1420) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 991 o powierzchni 1867 m², położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dominickiej, zapisanej w księdze wieczystej KW 25586, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


 


UZASADNIENIE  do Uchwały Nr XXVI/211/ 05 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 16 listopda 2005 r.
Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Boszkowie przy ul. Dominickiej oznaczona numerem działki 991 znajdowała się w zarządzie Państwowego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Zarząd utracił ważność z chwilą przekształcenia Państwowego Szpitala w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. H.Święcickiego Akadamii Medycznej. Ponieważ naniesienia na gruncie są własnością wymienionej jednostki, zatem na jej wniosek proponuje się wykazać do przetargowej sprzedaży grunt. 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06