OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/86/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/86/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 86
Numer sesji: XII
Rok: 2011

UCHWAŁA nr XII/86/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)


Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

Zwalnia się w podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związane z prowadzeniem działalności w zakresie kultury, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związane z prowadzeniem działalności w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związane z prowadzeniem działalności w zakresie świadczeń pomocy społecznej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
5) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
6) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
7) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związane z zarządzaniem drogami publicznymi.
8) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte pod sale sportowe i boiska do gier zespołowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXVII/285/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006 w sprawie zwolnień w podatku do nieruchomości, uchwała nr II/11/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwała nr XXXVI/253/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/86/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 wskazanej ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Zwolnienia mają charakter przedmiotowy.
W związku z powyższym rada gminy dokonała ujednolicenia obowiązujących na terenie gminy uchwał w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W uchwale zachowano dotychczasowe zwolnienia oraz dodano pkt. 7 i 8.
.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06