OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie uchylenia uchwały

Numer uchwały: 88
Numer sesji: XII
Rok: 2011
U C H W A Ł A nr XII/ 88/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/286/2006 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 października 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr XXXVII/286/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie: określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice w celu udzielenia pomocy regionalnej na wpieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowym miejsc pracy związanych z tą inwestycją.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie do uchwały Nr XII/ 88 / 2011
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/286/2006 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 października 2006Uchwała nr XXXVII/286/2006 roku z dnia 24 października 2006 roku w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice została wprowadzona w roku 2006. Przedsiębiorca, który zamierzał skorzystać z pomocy regionalnej zobowiązany był do dokonania w terminie 31 grudnia 2006 roku zgłoszenia Wójtowi gminy o zamiarze korzystania z pomocy według załączonego wzoru. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne pismo w sprawie zamiaru korzystania z pomocy publicznej. Wobec powyższego zachodzi konieczność uchylenia uchwały.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06