OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/93/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie prowadzenia i regulaminu targowiska

Uchwała Nr XIII/93/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie prowadzenia i regulaminu targowiska

Numer uchwały: 93
Numer sesji: XIII
Rok: 2011UCHWAŁA Nr XIII/93/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie prowadzenia i regulaminu targowiska

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)oraz § 43 ust. 2 Statutu Gminy Włoszakowice przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133 poz. 2723 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/59/95 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia i regulaminu targowiska wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr XIII/91/96 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 marca 1996 r.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/93/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.Uchylane uchwały dotyczą udzielenia przez Radę Gminy zgody na prowadzenie targowiska przez Gminną Spółdzielnię „S.Ch” Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 33 oraz uchwalenia regulaminu dla tego targowiska.
Teren na którym prowadzone było targowisko obecnie przeznaczony jest na inne cele, stąd uchwały podjęte w tym zakresie stały się nieaktualne. Dla uporządkowania stanu aktualnego koniecznym stało się uchylenie ww. uchwał.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06