OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej

Numer dokumentu: 8
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE Nr 8/2012
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej.
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 34 ust. 1, art.35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim, o numerze ewidencyjnym 544/11, zarządzam co następuje:


§ 1

Wykazać do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej – budowę stacji transformatorowo rozdzielczej WN-110/SN-15kV, nieruchomość gruntową, położoną w Krzycku Wielkim, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, tablicy ogłoszeń sołectwa Krzycko Wielkie i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06