OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetarg na wykonanie robót nawierzchniowych z trylinki na drodze wewnętrznej w Krzycku Wielkim

Przetarg na wykonanie robót nawierzchniowych z trylinki na drodze wewnętrznej w Krzycku Wielkim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZON
o wartości do 60.000 EURO

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
64 - 140 Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29
Regon : 4115028877
NIP : 697-20-97-378
64-140 Włoszakowice, województwo wielkopolskie, powiat leszczyński

 1. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie robót nawierzchniowych z trylinki na drodze wewnętrznej na Oś. 700 Lecia w Krzycku Wielkim.


 1. Termin realizacji zadania do 14 czerwca 2006 r.


 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %.

- cena - 90 %
- gwarancja - 5 %
- termin płatności - 5 %

 1. Wymagania :

W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) spełniający warunki zawarte w art. 22 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe:

  • spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia,

  • dysponują sprzętem i kadrą pracowniczą gwarantującą należyte wykonanie zamówienia,


 1. Warunki zamówienia.

Termin związania ofertą 30 dni.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, biuro ZDG. Termin składania ofert upływa dnia 4 maja 2006 r o godzinie 13,00.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 maja 2006 r o godzinie 13,15 w siedzibie zamawiającego (sala masońska - przyziemie pałacu)

 1. Kontakt z osobą w/w sprawie.

Kierownik ZDG - Jerzy Michalski, tel. /065/ 5252 961, kom. 601975065


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06