OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie: powierzenia panu Tomaszowi Samolowi pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach na czas usprawiedliwionej nieobecności pana Jerzego Michalskiego

Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie: powierzenia panu Tomaszowi Samolowi pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach na czas usprawiedliwionej nieobecności pana Jerzego Michalskiego

Numer dokumentu: 10
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie: powierzenia panu Tomaszowi Samolowi pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach na czas usprawiedliwionej nieobecności pana Jerzego Michalskiego
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powierzam Panu Tomaszowi Samolowi z dniem 30 stycznia 2012 r. pełnienie obowiązków Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pana Jerzego Michalskiego
§ 2.
Upoważniam Pana Tomasza Samola do reprezentowania Gminy  Włoszakowice w zakresie spraw dotyczących wykonywania zadań przez tę jednostkę organizacyjną na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pana Jerzego Michalskiego
§ 3.
Upoważniam Pana Tomasza Samola do stwierdzania zgodności z oryginałem dokumentów sporządzonych w formie odpisu lub ksero oraz do podpisywania dokumentów księgowych i dokumentów związanych z działalnością statutową jednostki na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pana Jerzego Michalskiego
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-)Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06