OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie przy ul. Boszkowskiej i Jesionowej

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie przy ul. Boszkowskiej i Jesionowej

Numer uchwały: 2005/26/212
Numer sesji: 26
Rok: 2005

 

UCHWAŁA Nr XXVI/212/ 05 

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie przy ul. Boszkowskiej i ul. Jesionowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2005r Nr 172 poz. 1441), art. 28 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2005r. Nr 169 poz. 1420) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1   Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Boszkowie przy ul. Boszkowskiej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 170/4 i 170/32 o łącznej powierzchni 0,0401 ha, 170/33 o powierzchni 0,0401 ha, 170/34 o powierzchni 0,0401 ha oraz położonych przy ul. Jesionowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 163/14 i 170/30 o łącznej powierzchni 0,0389 ha i działki zabudowanej oznaczonej numerem 163/30 o powierzchni 0,1115 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW 34586, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.


§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3  Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodnicząca  Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


UZASADNIENIE  do Uchwały Nr XXVI/212/ 05 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 16 listopada 2005 r.


Wykazane, do przetargowej sprzedaży działki to teren letniskowy położony przy drodze w kierunku Boszkowa - wsi przejęty od gminy Przemęt po zmianie granic administracyjnych. Zaniedbany, porastający krzewami i chwastami grunt proponuje się przeznaczyć do zbycia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06