OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » Kadencja 2006-2010 Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.

Kadencja 2006-2010 Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.UCHWAŁA NR III/ 17/2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz.1337) oraz art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1217) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej po lewej stronie drogi powiatowej z Włoszakowic do Boszkowa, oznaczonej numerami geodezyjnymi 67/2, 67/9, 66/7, 66/13 nazwę ulica Strażacka - po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na których jest ona zlokalizowana, której położenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Nadaje się nazwę Osiedle Zalesie dla terenu położonego w Dominicach po prawej stronie drogi z Boszkowa-Letniska do Dominic, którego granice i położenie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Nadaje się nazwę Osiedle Nad Zatoką dla terenu położonego w Dominicach przy drodze z Dominic do Górska i Miastka, którego granice i położenie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy nr III/17/2006


Do Rady Gminy wpłynął wniosek podpisany przez współwłaścicieli drogi wewnętrznej z prośbą o nadanie jej nazwy. W związku z faktem, że przy tej ulicy mieszka kilku czynnych strażaków oraz niedawno obchodzony jubileusz 75-lecia OSP we Włoszakowicach jak również duży wkład strażaków w życie wsi i gminy nazwa ul. Strażacka jest jak najbardziej uzasadniona.

Z uwagi na zmianę funkcji terenu położonego za lasem na tereny letniskowe i powstające aktualnie i w przyszłości budynki zachodzi konieczność nadania im numeracji porządkowej. Ponieważ nie ma możliwości zachowania ciągłości z numeracją wsi Dominice zasadnym jest nadanie tym terenom nazwy “ Osiedle Zalesie”


Analogicznie jak powyżej sytuacja odnosi się do terenu położonego za wsią Dominice po prawej stronie drogi do Górska i Miastka. Z uwagi na położenie działek letniskowych przy zatoce Jeziora Dominickiego za właściwą uważa się nazwę “ Osiedle Nad Zatoką”


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06