OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej - z przeznaczeniem na działalność handlową

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej - z przeznaczeniem na działalność handlową

Numer uchwały: 2005/26/213
Numer sesji: 26
Rok: 2005


 


UCHWAŁA Nr XXVI/213/05

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 16 listopada 2005 r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem na działalność handlową


                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2005r Nr 172 poz. 1441), art. 28 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2005r Nr 169 poz. 1420) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1    Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej, obręb Grotniki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 103/2 o powierzchni 0,9645 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 12176, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, po uprzednim wydzieleniu z niej działek na działalność handlową.


§ 2     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3     Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady Gminy Włoszakowice (-) Irena Przezbór

 

 

UZASADNIENIE  do Uchwały Nr XXVI/213/ 05 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 16 listopada 2005 r.

Proponowany do zbycia grunt położony przy ulicy Dworcowej w Boszkowie to teren pasażu handlowego, wydzierżawiany osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w okresie letnim. W celu umożliwienia pobudowania tu estetycznych budynków handlowych i gastronomicznych proponuje się wydzielenie jednego rzędu działek z przeznaczeniem do przetargowej sprzedaży.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06