OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 2005/24/196
Numer sesji: 24
Rok: 2005
U C H W A Ł A NR XXIV /196 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2005r.


w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zm. - ost.zm.Dz.U.Nr 116 poz.1203 z 2004r./ i § 43 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI 133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 133 poz. 2723 z 2004r. uchwala się co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/182/2005 z dnia 31 marca 2005r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 84 poz. 2405 z 2005r. wprowadza się zmianę: § 2 ust.3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Pracowników Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Ośrodka.”


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Uchwałę przygotowała
Anna NowakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06